A A A K K K
людям з порушенням зору
Управління освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради

Національно-патріотичне виховання

 Національно-патріотичне вихованняРозбудова українського суспільства детермінує процеси формування в підростаючого покоління таких моральних рис, як гуманність, чесність, працьовитість, діловитість, старанність, конкурентність тощо. Однак, через тенденцію до зростання бездуховності, нівелювання цінностей життя, загострення проблем сімейного виховання, становленню повноцінної підростаючої особистості не надається належна увага. Розв’язання цієї проблеми можливе завдяки створенню гнучкої системи виховання дітей та молоді, яка б ураховувала і потреби часу і, водночас, задовольняла запити та інтереси підростаючої особистості. Одне з провідних місць у цій системі займає навчально-виховний процес,  який сприяє всебічному розвитку особистості, забезпечує умови її соціалізації.  Головним завданням навчальних та позашкільних закладів системи освіти і виховання є швидке реагування на суспільні запити, на інтереси та потреби молодого покоління, вимоги держави щодо освіти і виховання особистості,  створення сприятливих умов для задоволення інтересів і потреб особистості у формуванні моральних якостей, переконань, світогляду, позитивної моральної діяльності й високого рівня моральної вихованості, вихованні почуття патріотизму.

Основними принципами національно-патріотичного виховання є:

– принцип національної спрямованості виховання, який передбачає формування у молоді національної свідомості, любові до України, свого народу, шанобливого ставлення до його культури, здатності зберегти свою національну ідентичність, пишатися приналежністю до українського народу, брати участь у розбудові та захисті своєї держави;

–  принцип культуровідповідності, який передбачає виховання як культуротворчий процес, спрямований на формування базової культури особистості, базуючись на набутому морально-етичному досвіді людства.

–   принцип гуманізації виховного процесу зосереджує увагу на особистості як вищій цінності.

     Головна мета національно-патріотичного виховання – набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування у молоді, незалежно від національної приналежності, рис громадянина Української держави, розвиненої духовності, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури. Ця мета повинна конкретизуватись через систему виховних завдань, що є загальними не тільки для навчально-виховних закладів, а й для всього суспільства в цілому. Насамперед, це забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів.

     Патріотизм – це моральний і політичний принцип, соціальне почуття, змістом якого є любов до батьківщини й готовність підкорити свої інтереси інтересам країни. Патріотизм – це гордість досягненнями й культурою своєї Батьківщини, бажання зберігати її характер і культурні особливості й ідентифікація себе з іншими членами нації,  прагнення захищати інтереси Батьківщини і свого народу.

     Як наголошено в Національній доктрині розвитку освіти України, пріоритетним напрямком в її реалізації є формування особистості, яка усвідомлює свою приналежність до українського народу, сучасної європейської цивілізації; виховання людини демократичного світогляду, яка поважає громадянські права і свободи, традиції народів і культур світу, національний, релігійний, мовний вибір кожної людини.

     Сьогодні спільними завданням школи, батьків, влади, громадськості є підготовка молодого покоління до компетентної та відповідальної громадянської участі. Важливий компонент громадянської компетентності особистості  – це вміння не лише почерпнути знання із різноманітних джерел, але й дати їм критичну оцінку, зважено спираючись на історичний досвід, змінювати життя конкретними справами.

     Національно-патріотичне, соціально-патріотичне  виховання підростаючого покоління – цілеспрямований і систематичний вплив на свідомість, почуття і поведінку вихованців з метою формування у них відповідних якостей. Тому до підходу соціально-виховних справ необхідно включати методи і форми, що приводять учнів до моральних, естетичних, етичних суджень, за допомогою яких вони оцінюють вчинки – свої та інших людей. Для підсилення переживання особистості, його ставлень до дійсності, людей, власної поведінки, у структуру виховної справи органічно вплітаються засоби, які стимулюють почуття.    Головна мета соціально-виховної справи – формування поведінки, готовності до відповідної діяльності в будь яких обставинах, виховання бажання працювати задля розквіту держави, готовності її захищати.

         Таким чином, національно-патріотичне виховання дітей та учнівської молоді сьогодні є важливою складовою змісту роботи навчальних закладів, головним завданням яких є формування моральної поведінки, активної життєвої позиції, правил співжиття, єдності слова і діла в підростаючої особистості, готовності брати активну  участь у житті своєї держави. 

        Виховання дітей та молоді  є пріоритетним завданням управління освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради та ЗЗСО міста. В освітніх закладах міста проводиться  робота щодо посилення патріотичного виховання, збагачення духовного потенціалу учнівської  молоді, відродження кращих надбань українського народу, його культурних і національних традицій, виховання поваги у молодого покоління до Конституції України, державних символів, любові до рідної землі, української мови, національної культури та традицій.

     У рамках національно-патріотичного виховання у закладах загальної середньої освіти міста упродовж 2018 року проводились виховні години, бесіди, заходи, приурочені знаменним датам, ознайомленню з історією рідного краю, звичаями і традиціями українського народу, видатними людьми України тощо. Традиційним стало відзначення Дня Соборності, річниці Небесної сотні і подій на Майдані, Шевченківських днів, Дня пам’яті та примирення, Дня Перемоги у Другій світової війні, Дня матері, Дня захисту дітей, Дня міста, Дня Захисника Вітчизни, Дня української письменності і мови, Дня гідності і свободи, Дня Збройних Сил України, Дня Святого Миколая та інших свят.

     З метою виховання в учнівської молоді патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей Українського народу та формування здорового способу життя, зміцнення духовного і фізичного здоров’я школярів, а також подальшого розвитку фізичної культури і спорту засобами спортивного орієнтування, туристсько-спортивних змагань та спеціальних навичок рішенням 28 сесії 7 скликання Чопської міської ради Закарпатської області від 14 березня 2018 року №10 виділено 50 тисяч гривень для підготовки та участі рою Чопської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 у Всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі «Сокіл» («Джура»).

         Відповідно до умов проведення ІІ (обласного) фіналу гри «Джура – 2018» за виділені кошти закуплено палатки та спорядження на суму 28 347 грн. 45 коп., вишиванки та одяг для спортивно-туристичних випробувань – на суму 3 600 грн., форму та атрибутику для впоряду – на суму 2 362 грн., канцтовари – на суму 317 грн. 50 коп., аптечку з необхідними ліками – на суму 352 грн.; оплачено страхові витрати на суму 192 грн.; передбачено на перевезення учасників у с. Імстичово Іршавського району 5 000 грн.

         На виконання наказу управління освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради 10.05.2017р.  № 68-од «Про проведення шкільного та І етапів Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)», з метою виховання в учнів відданості Батьківщині та українському народу, формування національної самосвідомості та колективного духу, закладання основи активної громадянської позиції та спонукання брати активну участь в державотворчих процесах 16 травня 2018 р. було проведено І етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), у якому взяли участь 2 рої Чопської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1: «Вартові кордону» та «Джурята».

         Рої-учасники І етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») взяли участь у конкурсі звітів про виконання доброчинних справ відповідно до ідейних принципів козацького лицарства «Добре діло».

         Аналізуючи творчі звіти, суддівська колегія І етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») відзначила цілеспрямовану роботу педагогічного колективу Чопської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 щодо формування в учнів активної громадянської позиції та високих морально-психологічних якостей, зокрема доброчинності. Представлені звіти були змістовні, відображали діяльність роїв, спрямовану на добре діло як найкращий дар одне одному.

     Також рої взяли участь в змаганнях, змістовим наповненням яких є традиції українського козацтва і сучасне козакування, які спрямовані на фізичне загартування, духовний та інтелектуальний розвиток, а також перевірку набутих знань, умінь і навичок учнів, це:

«Впоряд» – змагання з індивідуальних дій та дій у складі рою. Обов’язкове завдання – це виконання стройових прийомів, команд і дій у складі рою, а також маршової патріотичної пісні на козацьку тематику;

«Рятівник» – перевірка знань і вмінь надавати першу долікарську допомогу;

«Естафета» – перевірка фізичного розвитку.

     Учасники роїв були в однострої, з нагрудним знаком та емблемою. Під час проведення гри джури демонстрували фізичну підготовку, стройовий вишкіл, опанування навичок першої долікарської допомоги.

Упродовж 06-12 червня цього року рій „Вартові кордону” Чопської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 брав активну участь та достойно представляв наше рідне місто Чоп у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри „Сокіл” („Джура”), який проходив у с. Імстичово Іршавського району.

     Цьогоріч 13 роїв (команд) у складі 105 учасників виборювали право називатися кращим і представляти Закарпатську область у Всеукраїнському етапі, що відбудеться 2-15 липня на території Київської області та  м. Києва. Кожна із команд, представлених на змаганнях від таких адміністративно-територіальних одиниць області як Берегівський, Великоберезнянський, Виноградівський, Іршавський, Міжгірський, Тячівський, Ужгородський, Хустський райони, міста Ужгород, Мукачево, Хуст, Чоп та Полянська сільська об’єднана територіальна громада, намагалася проявити усі свої найкращі здібності.

     Головною метою проведення заходу була активізація роботи з відродження й розвитку історичних, патріотичних і культурних традицій українського козацтва, виховання юних патріотів на засадах національної гідності та самосвідомості. 

     Упродовж п’яти днів «соколята» демонстрували свої вміння із «Впоряду», стрільби, розбирання і збирання автомата, надання першої медичної допомоги, показували свої практичні знання з топографії та орієнтування на місцевості, долали туристсько-спортивну смугу перешкод, виконували завдання на знання історії Збройних сил України, українського козацтва тощо.

     Ці п’ять днів дівчата та юнаки жили у наметовому містечку. Крім конкурсної програми, що передбачала проведення таких конкурсів як творчо-мистецький «Ватра», «Відун», «Спритний джура», «Рятівник» та інші, зустрілися з учасниками АТО, побачили показові виступи та брали  участь у майстер-класі „Street Workout Uzr” і бойовому гопаку та ін.

     Під час виконання різного роду конкурсних завдань, реалізації власних сил та можливостей, командній грі, цікавих зустрічах та знайомствах, змістовному дозвіллі рій «Вартові кордону» Чопської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 посів І місця у таборуванні  «Бівак» та зі стрільби із пневматичної зброї, ІІ місця – у конкурсі інсценованої української народної пісні та військово-прикладному комплексі «Козацька звитяга».  Гусейнова Ксенія посіла ІІ місце зі стрільби із пневматичної зброї серед дівчат.

У загальному заліку наш рій посів V місце із тринадцяти.

Напрями роботи з патріотичного виховання учнів:

-         формування патріотизму, відповідальності за долю нації, держави;

-         виховання розуміння високої цінності українського громадянства, внутрішньої потреби бути громадянином України;

-         формування поваги до Конституції України, державної символіки: Герба, прапора, Гімну України;

-         збереження і продовження українських культурно-історичних традицій;

-         виховання шанобливого ставлення до рідних святинь, української мови, історії;

-         формування національної свідомості, людської гідності, любові до рідної землі, родини, народу;

-         формування соціальної активності;

-         виховання правової культури особистості;

-         формування й розвиток духовно-моральних і загальнолюдських цінностей;

-         формування в учнів потреби до праці як першої життєвої необхідності, високої цінності й головного способу досягнення життєвого успіху

-         сприяння розвитку фізичного, психічного та духовного здоров’я, задоволення естетичних та культурних потреб особистості;

-         виховання здатності протидіяти проявам аморальності, правопорушень, бездуховності, антигромадській діяльності.


Організаційно-методична діяльність з національно-патріотичного виховання учнів:
- розробка заходів щодо впровадження Концепції національно-патріотичного виховання учнів у школі;

- розгляд стану реалізації заходів національно-патріотичного виховання учнів на засіданнях колегії, педагогічної ради, нарадах;

- забезпечення використання державної символіки України під час проведення масових заходів;

- забезпечення висвітлення заходів національно-патріотичної спрямованості, які реалізуються закладами, на веб-сайтах.

Вхід для адміністратора