A A A K K K
людям з порушенням зору
Управління освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради

Управління освіти

       Основні принципи управління

        Діяльність управління освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради була спрямована на здійснення державної політики в галузі освіти, культури, молоді і спорту; збереження кількісних і якісних параметрів мережі дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів; створення належних умов їх функціонування і розвитку, удосконалення змісту навчально-виховного процесу, впровадження нових  технологій, розвиток здібностей дітей та підлітків. Такий підхід до комплексно-цільового управління освітньою системою міста  забезпечував реалізацію міської проблеми «Поліпшення якості дошкільної, шкільної та позашкільної освіти шляхом упровадження компетентнісного підходу до організації навчально-пізнавальної діяльності дітей та учнів», системність, цілеспрямованість діяльності, умови для посилення функції планування, а також для діагностики навчальних процесів, складання експертних висновків, рекомендацій, корегування управлінської діяльності керівників загальноосвітніх, дошкільних    та позашкільних навчальних  закладів міста.                                                       
     У 2017 році управлінням освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради вирішувалися такі проблеми і завдання:

- створення необхідних умов для здобуття учнями дршкільної, повної загальної середньої  та позашкільної освіти;

- забезпечення особистісно орієнтованої освіти та виховання;

- підвищення рівня результативності виховного процесу, соціальної активності кожного учня,  класних, загальношкільних та     позашкільних колективів;

- удосконалення системи моніторингу якості освітніх, культурних та спортивних послуг;

- стовідсоткове охоплення різними формами дошкільної освіти дітей старшого дошкільного віку, забезпечення дітей раннього та дошкільного віку місцями в ДНЗ відповідно до запитів батьків;

- забезпечення державної політики щодо охорони життя, здоров’я учасників навчально-виховного процесу;

- удосконалення кваліфікації, підвищення фахової майстерності керівників та педагогічних працівників навчальних закладів;

- комплексно-цільовий підхід  в управлінні освітнім  процесом;

- продовження роботи щодо запровадження інклюзивної освіти, забезпечення повної доступності до ДНЗ та ЗНЗ для дітей з особливими потребами;

-  упровадження в навчальний процес та в управління освітніми процесами інформаційно-комунікаційних технологій;

- соціальний захист усіх учасників навчально-виховного процесу;

- реконструкція ДНЗ «Казка».

 

         
 

Пріоритетні  завдання управління,  закладів освіти, культури та спорту  міста  на 2018  рік:

1.Забезпечення доступної і якісної освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості, формування оптимальної мережі навчальних та розашкільних закладів, що відповідають сучасним потребам населення, зміцнення їх матеріальної бази.

2.Продовження роботи щодо впровадження в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів Державного стандарту початкової загальної освіти.

3.Спрямування діяльності загальноосвітніх навчальних закладів на підвищення якості уроку як основної форми навчально-виховного процесу, якісну підготовку учнів до державної підсумкової атестації та  зовнішнього незалежного оцінювання.

4.Стовідсоткове охоплення різними формами  дошкільної освіти дітей старшого дошкільного віку, забезпечення дітей раннього та дошкільного віку місцями в ДНЗ відповідно до запитів батьків.

5.Забезпечення якісної підготовки учнівських команд до виступу в ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, учнівських турнірах з навчальних предметів.

6.Забезпечення повної доступності до ДНЗ та ЗНЗ міста для  дітей з особливими потребами.

7.Удосконалення системи  моніторингових досліджень якості освіти на міському рівні і рівні навчальних закладів.

8.Забезпечення  навчальних закладів  міста кваліфікованими педагогічними кадрами з відповідною освітою,  підготовка дієвого кадрового резерву на керівні посади в системі освіти, культури та спорту міста, удосконалення роботи  з підвищення кваліфікації педагогічних працівників відповідно до  потреб.

 9.Посилення патріотичного, екологічного виховання, збагачення  духовного потенціалу учнівської молоді, відродження кращих надбань українського народу, його культурних і національних  традицій, в т.ч. шляхом залучення учнівської молоді до туристсько-краєзнавчої та екскурсійної діяльності, формування здорового способу життя.

10.Забезпечення стовідсоткового охоплення дітей та підлітків шкільного віку навчанням, профілактика дитячого  травматизму, правопорушень, злочинності, бродяжництва,  інших негативних проявів  в учнівському середовищі.

11.Робота щодо соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, інших категорій дітей  пільгового контингенту.

12.Подальше поліпшення природничо-математичної освіти.

13.Упровадження в начально-виховний  процес  та в управління освітніми процесами інформаційно-комунікаційних технологій.

14.Сприяння подальшому розвитку учнівського самоврядування, розвитку громадянської активності учнів.

15. Сприяння подальшлму розвитку позашкільної освіти.  

16.Соціальний захист усіх учасників навчально-виховного процесу.

17.Реалізація державних, відомчих, регіональних та міських програм у галузі освіти, культури, молоді  і спорту.

Вхід для адміністратора